Ps 92

bunadimineata

Psalmii 92:1 Frumos este să lăudăm pe Domnul, şi să mărim Numele Tău, Prea Înalte,

Psalmii 92:2 să vestim dimineaţa bunătatea Ta, şi noaptea credincioşia Ta,

Psalmii 92:3 cu instrumentul cu zece coarde şi cu alăuta, în sunetele harfei.

Psalmii 92:4 Căci Tu mă înveseleşti cu lucrările Tale, Doamne, şi eu cânt de veselie, când văd lucrarea mâinilor Tale.

Psalmii 92:5 Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, şi cât de adânci sunt gândurile Tale!

Psalmii 92:6 Omul prost nu cunoaşte lucrul acesta, şi cel nebun nu ia seama la el.

Psalmii 92:7 Dacă cei răi înverzesc ca iarba, şi dacă toţi cei ce fac răul înfloresc, este numai ca să fie nimiciţi pe vecie.

Psalmii 92:8 Dar Tu, Doamne, eşti înălţat în veci de veci!

Psalmii 92:9 Căci iată, Doamne, vrăjmaşii Tăi, iată vrăjmaşii Tăi pier: toţi cei ce fac răul sunt risipiţi.

Psalmii 92:10 Dar mie, Tu-mi dai puterea bivolului, şi m-ai stropit cu untdelemn proaspăt.

Psalmii 92:11 Ochiul meu îşi vede împlinită dorinţa faţă de vrăjmaşii mei, şi urechea mea aude împlinirea dorinţei mele faţă de potrivnicii mei cei răi.

Psalmii 92:12 Cel fără prihană înverzeşte ca finicul, şi creşte ca cedrul din Liban.

Psalmii 92:13 Cei sădiţi în Casa Domnului, înverzesc în curţile Dumnezeului nostru.

Psalmii 92:14 Ei aduc roade şi la bătrâneţe, sunt plini de suc şi verzi,

Psalmii 92:15 ca să arate că Domnul este drept, El Stânca mea, în care nu este nelegiuire.

 

img_5718-soarele

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: