Ps 89

Psalmii 89:1 Voi cânta totdeauna îndurările Domnului: voi spune din neam în neam, cu gura mea, credincioşia Ta.

Psalmii 89:2 Căci zic: “Îndurarea are temelii veşnice! Tare ca cerurile este credincioşia Ta!” –

Psalmii 89:3 “Am făcut legământ cu alesul Meu” – zice Domnul – “iată ce am jurat robului Meu David:

Psalmii 89:4 “Îţi voi întări sămânţa pe vecie, şi-n veci îţi voi aşeza scaunul de domnie.”

Psalmii 89:5 Cerurile laudă minunile Tale, Doamne, şi credincioşia Ta în adunarea sfinţilor!

Psalmii 89:6 Căci, în cer, cine se poate asemăna cu Domnul? Cine este ca Tine între fiii lui Dumnezeu?

Psalmii 89:7 Dumnezeu este înfricoşat în adunarea cea mare a sfinţilor, şi de temut pentru toţi cei ce stau în jurul Lui.

Psalmii 89:8 Doamne, Dumnezeul oştirilor, cine este puternic ca Tine, Doamne! Şi credincioşia Ta Te înconjoară.

Psalmii 89:9 Tu îmblânzeşti mândria mării; când se ridică valurile ei, Tu le potoleşti.

Psalmii 89:10 Tu ai zdrobit Egiptul ca pe un hoit, ai risipit pe vrăjmaşii Tăi prin puterea braţului Tău.

Psalmii 89:11 Ale Tale sunt cerurile şi pământul, Tu ai întemeiat lumea şi tot ce cuprinde ea.

Psalmii 89:12 Tu ai făcut miazănoaptea şi miazăziua; Taborul şi Hermonul se bucură de Numele Tău.

Psalmii 89:13 Braţul tău este puternic, mâna Ta este tare, dreapta Ta este înălţată.

Psalmii 89:14 Dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie; bunătatea şi credincioşia sunt înaintea Feţei Tale.

Psalmii 89:15 Ferice de poporul, care cunoaşte sunetul trâmbiţei, care umblă în lumina Feţei Tale, Doamne!

Psalmii 89:16 El se bucură neîncetat de Numele Tău, şi se făleşte cu dreptatea Ta.

Psalmii 89:17 Căci Tu eşti fala puterii lui; şi, în bunăvoinţa Ta, ne ridici puterea noastră.

Psalmii 89:18 Căci Domnul este scutul nostru, Sfântul lui Israel este împăratul nostru.

Psalmii 89:19 Atunci ai vorbit într-o vedenie preaiubitului Tău, şi ai zis: “Am dat ajutorul Meu unui viteaz, am ridicat din mijlocul poporului un tânăr;

Psalmii 89:20 am găsit pe robul Meu David, şi l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfânt.

Psalmii 89:21 Mâna Mea îl va sprijini, şi braţul Meu îl va întări.

Psalmii 89:22 Vrăjmaşul nu-l va prinde, şi cel rău nu-l va apăsa;

Psalmii 89:23 ci voi zdrobi dinaintea lui pe potrivnicii lui, şi voi lovi pe cei ce-l urăsc.

Psalmii 89:24 Credincioşia şi bunătatea Mea vor fi cu el, şi tăria lui se va înălţa prin Numele Meu.

Psalmii 89:25 Voi da în mâna lui marea, şi în dreapta lui râurile.

Psalmii 89:26 El Îmi va zice: “Tu eşti Tatăl meu, Dumnezeul meu şi Stânca mântuirii mele!”

Psalmii 89:27 Iar Eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împăraţii pământului.

Psalmii 89:28 Îi voi păstra totdeauna bunătatea Mea, şi legământul Meu îi va fi neclintit.

Psalmii 89:29 Îi voi face veşnică sămânţa, şi scaunul lui de domnie ca zilele cerurilor.

Psalmii 89:30 Dacă fiii lui vor părăsi Legea Mea, şi nu vor umbla după poruncile Mele,

Psalmii 89:31 dacă vor călca orânduirile Mele, şi nu vor păzi poruncile Mele,

Psalmii 89:32 atunci le voi pedepsi fărădelegile cu nuiaua, şi nelegiuirile cu lovituri;

Psalmii 89:33 dar nu-Mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei, şi nu-Mi voi face credincioşia de minciună;

Psalmii 89:34 nu-Mi voi călca legământul, şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele mele.

…..

Psalmii 89:52 Binecuvântat să fie Domnul în veci! Amin! Amin!

2 Comments (+add yours?)

 1. Eliza
  Mar 26, 2009 @ 16:05:15

  Amin! Amin! Amin!

  Reply

 2. Acolo e Tara mea
  Mar 26, 2009 @ 20:16:13

  Amin! Amin! Amin!

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: