Psalmul 18

Psalmii 18:1 “Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea!
Psalmii 18:2 Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă, şi întăritura mea!
Psalmii 18:3 Eu strig: ,Lăudat să fie Domnul!’ şi sunt izbăvit de vrăjmaşii mei.
Psalmii 18:4 Mă înconjuraseră legăturile morţii, şi mă îngroziseră râurile pieirii;
Psalmii 18:5 mă înfăşuraseră legăturile mormântului, şi mă prinseseră laţurile morţii.
Psalmii 18:6 Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul, şi am strigat către Dumnezeul meu: din locaşul Lui, El mi-a auzit glasul, şi strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui.
Psalmii 18:7 Atunci s-a zguduit pământul şi s-a cutremurat, temeliile munţilor s-au mişcat, şi s-au clătinat, pentru că El se mâniase.
Psalmii 18:8 Din nările Lui se ridica fum, şi un foc mistuitor ieşea din gura Lui: cărbuni aprinşi ţâşneau din ea.
Psalmii 18:9 A plecat cerurile, şi S-a pogorât: un nor gros era sub picioarele Lui.
Psalmii 18:10 Călărea pe un heruvim, şi zbura, venea plutind pe aripile vântului.
Psalmii 18:11 Întunericul Şi-l făcuse învelitoare, iar cortul Lui, împrejurul Lui, erau nişte ape întunecoase şi nori negri.
Psalmii 18:12 Din strălucirea, care se răsfrângea înaintea Lui, ieşeau nori, care aruncau grindină şi cărbuni de foc.
Psalmii 18:13 Domnul a tunat în ceruri, Cel Prea Înalt a făcut să-I răsune glasul, cu grindină şi cărbuni de foc.
Psalmii 18:14 A aruncat săgeţi şi a risipit pe vrăjmaşii mei, a înmulţit loviturile trăznetului şi i-a pus pe fugă.
Psalmii 18:15 Atunci s-a văzut albia apelor, şi s-au descoperit temeliile lumii, la mustrarea Ta, Doamne, la vuietul suflării nărilor Tale.
Psalmii 18:16 El Şi-a întins mâna de sus, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari;
Psalmii 18:17 m-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic, de vrăjmaşii mei, care erau mai tari decât mine.
Psalmii 18:18 Ei năvăliseră deodată peste mine în ziua strâmtorării mele; dar Domnul a fost sprijinul meu.
Psalmii 18:19 El m-a scos la loc larg, şi m-a scăpat, pentru că mă iubeşte.
Psalmii 18:20 Domnul mi-a făcut după neprihănirea mea, mi-a răsplătit după curăţia mâinilor mele:
Psalmii 18:21 căci am păzit căile Domnului, şi n-am păcătuit împotriva Dumnezeului meu.
Psalmii 18:22 Toate poruncile Lui au fost înaintea mea, şi nu m-am depărtat de la legile Lui.
Psalmii 18:23 Am fost fără vină faţă de El, şi m-am păzit de fărădelegea mea.
Psalmii 18:24 De aceea, Domnul mi-a răsplătit după neprihănirea mea, după curăţia mâinilor mele înaintea ochilor Lui.
Psalmii 18:25 Cu cel bun Tu Te arăţi bun, cu omul neprihănit Te arăţi neprihănit;
Psalmii 18:26 cu cel curat Te arăţi curat, şi cu cel stricat Te porţi după stricăciunea lui.
Psalmii 18:27 Tu mântuieşti pe poporul care se smereşte, şi smereşti privirile trufaşe.
Psalmii 18:28 Da, Tu îmi aprinzi lumina mea. Domnul, Dumnezeul meu, îmi luminează întunericul meu.
Psalmii 18:29 Cu Tine mă năpustesc asupra unei oşti înarmate, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit.
Psalmii 18:30 Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite, Cuvântul Domnului este încercat: El este un scut pentru toţi cei ce aleargă la El.
Psalmii 18:31 Căci cine este Dumnezeu, afară de Domnul, şi cine este o stâncă, afară de Dumnezeul nostru?
Psalmii 18:32 Dumnezeu mă încinge cu putere, şi mă povăţuieşte pe calea cea dreaptă.
Psalmii 18:33 El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor, şi mă aşează pe înălţimile mele
Psalmii 18:34 El îmi deprinde mâinile la luptă, aşa că braţele mele întind arcul de aramă.
Psalmii 18:35 Tu îmi dai scutul mântuirii Tale, dreapta Ta mă sprijineşte, şi îndurarea Ta mă face mare.
Psalmii 18:36 Tu lărgeşti drumul sub paşii mei, şi nu-mi alunecă gleznele.
Psalmii 18:37 Urmăresc pe vrăjmaşii mei, îi ajung, şi nu mă întorc până nu-i nimicesc.
Psalmii 18:38 Îi zdrobesc, de nu pot să se mai ridice: ei cad sub picioarele mele.
Psalmii 18:39 Tu mă încingi cu putere pentru luptă, şi răpui pe potrivnicii mei sub picioarele mele.
Psalmii 18:40 Tu faci pe vrăjmaşii mei să dea dosul înaintea mea, şi eu nimicesc pe cei ce mă urăsc.
Psalmii 18:41 Ei strigă, dar n-are cine să-i scape! Strigă către Domnul, dar nu le răspunde!
Psalmii 18:42 Îi pisez ca praful, pe care-l ia vântul, îi calc în picioare ca noroiul de pe uliţe.
Psalmii 18:43 Tu mă scapi din neînţelegerile poporului; mă pui în fruntea neamurilor; un popor, pe care nu-l cunoşteam, îmi este supus.
Psalmii 18:44 El ascultă de mine la cea dintâi poruncă, fiii străinului mă linguşesc.
Psalmii 18:45 Fiilor străinului li se înmoaie inima de mine, şi ies tremurând din cetăţuile lor.
Psalmii 18:46 Trăiască Domnul, şi binecuvântată să fie Stânca mea! Mărit să fie Dumnezeul mântuirii mele,
Psalmii 18:47 Dumnezeu, răzbunătorul meu, care îmi supune popoarele,
Psalmii 18:48 şi mă izbăveşte de vrăjmaşii mei! Tu mă înalţi mai presus de potrivnicii mei, mă scapi de omul asupritor.
Psalmii 18:49 De aceea, Doamne, Te voi lăuda printre neamuri, voi cânta spre slava Numelui Tău.
Psalmii 18:50 El dă mari izbăviri împăratului Său, şi dă îndurare unsului Său: lui David, şi seminţei lui, pe vecie.

7 Comments (+add yours?)

 1. Sivle
  Dec 19, 2008 @ 12:45:37

  Psalmii 77:14 Tu eşti Dumnezeul, care faci minuni; Tu Ţi-ai arătat puterea printre popoare.
  Psalmii 77:15 Prin braţul Tău, Tu ai izbăvit pe poporul Tău, pe fiii lui Iacov şi ai lui Iosif.
  Psalmii 77:16 Când Te-au văzut apele, Dumnezeule, când Te-au văzut apele, s-au cutremurat, şi adâncurile s-au mişcat.
  Psalmii 77:17 Norii au turnat apă cu găleata, tunetul a răsunat în nori, şi săgeţile Tale au zburat în toate părţile.
  Psalmii 77:18 Tunetul Tău a izbucnit în vârtej de vânt, fulgerele au luminat lumea: pământul s-a mişcat şi s-a cutremurat.
  Psalmii 77:19 Ţi-ai croit un drum prin mare, o cărare prin apele cele mari, şi nu Ţi s-au mai cunoscut urmele.
  Psalmii 77:20 Ai povăţuit pe poporul Tău ca pe o turmă, prin mâna lui Moise şi Aaron.

  🙂

  Reply

 2. Alexander
  Dec 20, 2008 @ 13:03:36

  Noi facem astfel de declaratii de dragoste astazi Mirelui nostru Iubit?
  Psalmii 18:1 “Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea!

  Este aceasta rugaciune o realitate in vietile noastre?

  Reply

 3. Acolo e Tara mea
  Dec 20, 2008 @ 18:47:41

  Amin! asa sa ne ajute Domnul!…ca, avem pentru ce sa-i spunem cuvintele astea…avem atatea motive..

  Reply

 4. Alexander
  Dec 20, 2008 @ 19:25:39

  ce chestie ..noi avem motive…
  si totusi Dumnezeu ne iubest fara motive .
  EL ne iubeste pentru ca Esenta lui este Dragostea. Dumnezeu ne iubeste fara nici un motiv pentru ca El este motivul. El este dragostea.
  Noi suntem dragostea si bucuria Lui- daca credem in ceea ce a facut Fiul lui pentru noi, in locul nostru la cruce.

  Reply

 5. Acolo e Tara mea
  Dec 20, 2008 @ 19:30:59

  Noi suntem dragostea si bucuria Lui…ce fainnnn!!! si tot ce e in jurul nostru(atatea culori, atatea minunatii), a lasat doar ca sa ne vada bucuria pe chip…Ce dragosteeeeeee de Dumnezeu! Si mai presus de toate, Fiul Sau…E faina cartea lui Max Lucado- El a ales piroanele!”…asta a facut El pentru a ne cuceri inima! Multumesc, Tata!

  Reply

 6. Acolo e Tara mea
  Dec 20, 2008 @ 19:33:10

  aa…si mi-am adus aminte acum de cateva cuvinte din seara de la Thalia…”Cea mai mare bucurie a lui Dumnezeu a fost sa ni-L trimita pe Fiul Sau!…Cea mai mare bucurie a noastra e atunci cand credem in El!”…

  Reply

 7. Alexander
  Dec 20, 2008 @ 19:48:28

  esti o fire receptiva…asemeni Mariei. Strangi Cuvantul si pe Isus in inima ta.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: