Psalmul 31

Psalmul 31

 

Psalmii 31:1 Doamne, în Tine mă încred: să nu fiu dat de ruşine niciodată. Izbăveşte-mă, în dreptatea Ta!

Psalmii 31:2 Pleacă-Ţi urechea spre mine, grăbeşte de-mi ajută! Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetăţuie unde să-mi găsesc scăparea!

Psalmii 31:3 Căci Tu eşti Stânca mea, Cetăţuia mea, şi, pentru Numele Tău, mă vei povăţui şi mă vei călăuzi.

Psalmii 31:4 Scoate-mă din laţul, pe care mi l-au întins vrăjmaşii. Căci Tu eşti Ocrotitorul meu!

Psalmii 31:5 În mâinile Tale îmi încredinţez duhul: Tu mă vei izbăvi, Doamne, Dumnezeule adevărate!

Psalmii 31:6 Eu urăsc pe cei ce se lipesc de idoli deşerţi, şi mă încred în Domnul.

Psalmii 31:7 Fă-mă să mă înveselesc şi să mă bucur de îndurarea Ta, căci vezi ticăloşia mea, ştii neliniştea sufletului meu,

Psalmii 31:8 şi nu mă vei da în mâinile vrăjmaşului, ci îmi vei pune picioarele la loc larg.

Psalmii 31:9 Ai milă de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare: faţa, sufletul, şi trupul mi s-au topit de întristare;

Psalmii 31:10 mi se sfârşeşte viaţa în durere, şi anii în suspine. Mi s-au sleit puterile din pricina fărădelegii mele, şi-mi putrezesc oasele!

Psalmii 31:11 Din pricina potrivnicilor mei, am ajuns de ocară, de mare ocară pentru vecinii mei, şi de groază pentru prietenii mei; cei ce mă văd pe uliţă, fug de mine.

Psalmii 31:12 Sunt uitat de inimi ca un mort, am ajuns ca un vas sfărâmat.

Psalmii 31:13 Aud vorbele rele ale multora, văd spaima care domneşte împrejur, când se sfătuiesc ei împreună împotriva mea, şi uneltesc să-mi ia viaţa.

Psalmii 31:14 Dar eu mă încred în Tine, Doamne, şi zic: “Tu eşti Dumnezeul meu!”

Psalmii 31:15 Soarta mea este în mâna Ta; scapă-mă de vrăjmaşii şi de prigonitorii mei!

Psalmii 31:16 Fă să lumineze Faţa Ta peste robul Tău, scapă-mă, prin îndurarea Ta!

Psalmii 31:17 Doamne, să nu rămân de ruşine când Te chem. Ci să rămână de ruşine cei răi, şi ei să se pogoare muţi în locuinţa morţilor!

Psalmii 31:18 Să amuţească buzele mincinoase, care vorbesc cu îndrăzneală, cu trufie şi dispreţ împotriva celui neprihănit!

Psalmii 31:19 O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine, şi pe care o arăţi celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor!

Psalmii 31:20 Tu îi ascunzi, la adăpostul Feţei Tale, de cei ce-i prigonesc, îi ocroteşti în cortul Tău de limbile care-i clevetesc.

Psalmii 31:21 Binecuvântat să fie Domnul, căci Şi-a arătat în chip minunat îndurarea faţă de mine: parc-aş fi fost într-o cetate întărită.

Psalmii 31:22 În pornirea mea nechibzuită, ziceam: “Sunt izgonit dinaintea Ta!” Dar Tu ai auzit glasul rugăciunilor mele, când am strigat spre Tine.

Psalmii 31:23 Iubiţi dar pe Domnul, toţi cei iubiţi de El. Căci Domnul păzeşte pe cei credincioşi, şi pedepseşte aspru pe cei mândri.

Psalmii 31:24 Fiţi tari, şi îmbărbătaţi-vă inima, toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul!

 

Doamne, in Tine ma incred!…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: